Freitag, 21. Juni 2013

Pro-Chor 2013 - 1. Konzert

Pro-Chor 2013 - 1. Konzert
Fotos: Claus Giese

Freitag, 21. Juni 2013