Freitag, 29. November 2013

Konzerte „Junge Talente” 2013 - 1. Konzert

Konzerte „Junge Talente” 2013
Fotos: Markus Eschkötter

Freitag, 29. November 2013