Freitag, 27. November 2015

Konzert Junge Talente 1 (Jüngere Musikschüler/innen)

Konzerte „Junge Talente” 2015
1. Konzert: Jüngere Musikschüler/innen
Fotos: Paul Winter

Freitag, 27. November 2015